„Elasticum“

21.05.–09.06.2015, Vabaduse galerii

Näitus tegeleb inimese ja ruumi suhtega ehk inimese loomuomase tahtega sobituda talle mitteomase positsiooni ja pinnaga.  Idee aluseks on Mall Nukke enda tunnetuslik kogemus sobitumisest sotsiaalse keskkonnaga.

Mida vanemaks inimene saab, seda osavamaks ta muutub. Samal ajal aga kogunevad salajased pinged, tekivad ebastabiilsed hingemaastikud. „Tunne oma piire,“ öeldakse elutargalt. „Arvesta oma piiridega,“ võiks siia lisada. Sellist suhtumist nimetatakse heakskiitvalt ka tolerantsuseks või empaatiaks, kuid autori jaoks on see seotud mugavusstooni langemisega. Igasugune piiride ülene tegevus tähendab lisaenergia panustamist, samal ajal kui asetumine kindlapiirilisse ruumi pakub kindlustunnet isegi siis, kui see esmapilgul tundub ebamugav.