„Iidolid II“

1994, Sammas Galerii, Tallinn

Madonna tuleliinil

Mall Nukke on fantastilise läbilaskevõimega, haruldaselt järjepidev kunstnik. Seda tõestab 21. novembril avatud näitus „Iidolid II“ Samba galeriis. Juba pealkiri tõestab, et tegu on millegagi, mis jätkub. Võib konstateerida, et teatud asjus on ta jäänud oma endise lähenemisnurga juurde, mõningates teistes aga on käsitluslaad ja tehniline külg põhjalikult muutunud.

„Iidolid II“ ideoloogiline suunitlus on esimestele otse vastupidine …
Paiguti ei saagi aru, kas kedagi on püütud Olümpose lumiselt tipult alla tõugata või teda hoopiski sinna upitada …

Mari Sobolev ja Rainer Vilumaa, kunstikriitikud.
Ajaleht „Kultuurileht“, 1994, 25. november