„Iidolid III“

1995, Kunstihoone Galerii, Tallinn

Iidolid, iidolid, hellad velled…

Mall Nukke kunst viitab tõigale, et etümoloogia pole mingi ürgajalooline etteantus või kunagi asetleidnud arusaamatud sündmused, vaid inimeste kalduvus näha tekstides etteantud tähendusi, või nagu ütleb Väljataga (Märt) – olulist tähendust.

Tähenduse ületähtsustamine viib teksti mütologiseerimiseni. Sünnivad suured kanoniseeritud mõtted: kunst, teadus, utoopia jne, mille vähimgi revideerimine vallandab filitristide pahameeletormi. Selles iidolite mütoloogilises maailmas hõljuvad pidetuina nägemused Dietrichist, Einsteinist ja Heraklesest, see metafüüsiline usk toidab arvamust, et Malevitši must ruut avab tee avangardi kuningriiki. Mall Nukke näitab, et need mütoloogiad ringlevad vaid märkidena meie teadvuses, et nad on projitseeritud iseseisvate kujutistena meediaühiskonda meie ümber. Sõltumata ikonograafilistest avaldumisvormidest on nende arvatav müütiline sisu arhetüüpselt muutumatu, ükskõik kas teatud müüti kehastab Ilja Muromets, Leida Peips või Mick Jagger.

Johhannes Saar, kunstikriitik
Ajaleht „Postimees“, 1995, 29. detsember

 

Artdepoo galeriis „Kollaažid 1993–2009“, kataloogi esitlus

Kataloog „Mall Nukke kollaažid“ on ülevaade selles tehnikas teostatud loomingust alates 1993ndast kuni 2009 aastani. Kataloogis esitatu on kunstniku endapoolne valik oma töödest.

See on tagasivaade 15 aasta jooksul tehtule. Kollaažitehnikat peab kunstnik oma esmaseks loominguliseks väljendusvahendiks, mistõttu kataloogi on valitud teosed just seda silmas pidades.

Kataloogile on lisatud DVD mõnede Mall Nukke poolt teostatud videotega „Sweet Home“ ja „Iidolid 2“, samuti ülevaade Hollywoodi klubi pannoodest 1996-1997. DVD-l on ka 2 muusikateost, mille on teostanud Ardo Ran Varres, inspireerituna 2-st näitusest: „Urbanid I“ 2003 ja „Väljavaated II“ 2007.

Näitusel „Mall Nukke kollaaž 1993 – 2009“ on väike ülevaade kataloogis esitatud töödest.